Jonas Gaidamavičius-Gaidys buvo prozininkas, pirmosios originalios lietuvių apysakos „Antanas Valys“, išėjusios 1889 m., autorius, vienas žurnalo „Varpas“ steigėjų, redaktorių ir bendradarbių. Pradinę mokyklą lankė Alantoje. 1888 m. su šeima apsigyveno Luokesos seniūnijos Kazimieravos kaime tėvo nuomojamame dvarelyje. Baigęs studijas Varšuvos universitete, Kazimieravoje gyveno iki 1890 m. Nuo 1908 m. dirbo gydytoju Alantoje, kur ir palaidotas.

Alanta, Molėtų r. 

Dalintis