Nežinome nei vienos pradinės mokyklos Dubingių apylinkėje, kuri būtų senesnė, nei XVIII a. pabaigos. 1777 m. Dubingiuose veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi keturi bajoriukai ir dešimt valstiečių vaikų, o 1781 m. – devyni bajorai ir du valstiečiai.

Dubingių pradinė mokykla atidaryta apie 1860 m.

Nuo 1921 m. Dubingių pradinėje mokykloje pradėta mokyti lietuviškai. Dubingiuose veikusioje triklasėje liaudies mokykloje mokslas prasidėdavo nuo lapkričio 14 d. ir baigdavosi gegužės mėnesį. Mokiniai, baigę tris šios mokyklos klases, egzaminų laikyti važiuodavo į Inturkę, Joniškį.

1925 – 1926 m. mokykloje jau yra ir ketvirta klasė. Dirbo du mokytojai. Vėliau čia buvo organizuoti ir kursai suaugusiems, bet po kelerių metų jie nustojo veikti. 1949 m. Dubingių pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę. Šiuo laikotarpiu būta ir sunkių išmėginimų. Mokykla auga ir 1957 m. septynmetė pertvarkoma į vidurinę mokyklą. Tris metus ji išleidžia abiturientus, bet sumažėjus mokinių skaičiui, vyresnės klasės uždaromos. Nuo 1963 m. mokykla tampa aštuonmete, kuri 1966 metais persikelia į naujas mūrinio pastato patalpas. Prie naujos mokyklos pastatytas 80 vietų bendrabutis su 40 vietų valgykla.

 

Ąžuolyno g. 11, Dubingių mstl., Molėtų r.

Dalintis