1941–07–24 nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos egzekucijos metu nužudyta ir užkasta apie 70 Joniškio mstl. vyrų.

Joniškio mstl., Molėtų r. 

Dalintis